(PL)- Ngày 17-1, Bộ GTVT cho biết đang lấy ý kiến các đơn vị dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 152 (liên Bộ Tài chính, Bộ GTVT) về hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Dự thảo sẽ bổ sung các quy định về yêu cầu thời điểm phải kê khai lại giá cước khi có biến động về giá nhiên liệu. Cụ thể khi giá nhiên liệu đầu vào giảm từ 20% trở lên so với giá nhiên liệu tại thời điểm kê khai liền kề trước thì tối đa sau năm ngày kể từ ngày giá nhiên liệu được điều chỉnh giảm, đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện kê khai hoặc thông báo giá theo quy định phù hợp với diễn biến giảm của chi phí nhiên liệu. Trường hợp tăng, giảm giá so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó trong phạm vi 3%, đơn vị kinh doanh vận tải không phải thực hiện kê khai lại nhưng phải gửi văn bản thông báo cho cơ quan tiếp nhận văn bản kê khai giá trước khi áp dụng giá mới.

Thông tư cũng bổ sung nội dung kê khai giá. Cụ thể, vận tải hành khách bằng taxi phải kê khai theo hình thức tính giá cước của đơn vị. Riêng đối với trường hợp điều chỉnh giảm giá, đơn vị phải giữ nguyên các khung cự ly tính giá cước như lần kê khai liền kề trước.

Thông tư cũng quy định công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở GTVT danh sách đơn vị phải thực hiện kê khai giá tại địa phương, mức giá kê khai, mức giá thông báo, thời điểm áp dụng mức giá kê khai liền kề trước và hiện tại của từng đơn vị kinh doanh vận tải.

Bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cho biết dựa vào những quy định về yêu cầu thời điểm phải kê khai lại giá cước khi có biến động về giá nhiên liệu, nội dung kê khai giá sẽ tạo điều kiện cho quá trình thanh tra, kiểm tra… Từ đây sẽ bổ sung các chế tài xử lý vi phạm cụ thể trong công tác quản lý giá cước.

VIẾT LONG