Thảo luận tại Quốc hội sáng 30-10, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu (Nghệ An) đã đề cập đến những tồn tại, yếu kém trong tinh gọn bộ máy và một thực trạng đáng lo ngại trong cán bộ, công chức hiện nay.

Phải mạnh tay đưa ra khỏi bộ máy cán bộ mất đạo đức - ảnh 1
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu: "Nể nang, né tránh, ngại va chạm, vì lợi ích riêng của ngành mình, của địa phương mình là nguyên nhân dẫn đến tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế còn khó khăn".

Đặc biệt, về vấn đề đạo đức công vụ, theo đại biểu Cầu, báo cáo đề cập rất mờ nhạt.

“Thực tế hiện nay, vấn đề nhức nhối mà cử tri đặc biệt quan ngại là tình trạng cán bộ, công chức thờ ơ, vô cảm, quan liêu, hách dịch, bằng cấp giả, chạy chức, chạy quyền, bổ nhiệm, tình trạng trên bảo dưới không nghe, coi thường kỷ luật, kỷ cương hành chính vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi. Nền đạo đức công vụ, kỷ luật công vụ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập còn nhiều tồn tại” - đại biểu Cầu nói.

Theo đại biểu Cầu, lý do chính của tình trạng này là đạo đức công vụ, nghề nghiệp vẫn còn mơ hồ, chưa được quy định cụ thể. Kỷ luật, kỷ cương áp dụng cho đối tượng vi phạm còn rất chậm chạp và khó khăn.

“Biện pháp quan trọng nhất là cần có chế tài mạnh, xử lý nghiêm khắc, khẩn trương đưa ra bộ quy tắc điều chỉnh hành vi tức là pháp lý hóa đạo đức công vụ, nghề nghiệp. Đồng thời, các cơ quan nhà nước cần mạnh tay đưa ra khỏi bộ máy những người mất đạo đức, hành vi ứng xử thiếu chuẩn mực, làm ảnh hưởng xấu đến cơ quan, tổ chức” - đại biểu Cầu nói.

Đồng tình với báo cáo của Quốc hội, đại biểu Cầu cho rằng nguyên nhân của yếu kém, khuyết điểm trong công tác cải cách bộ máy hành chính là “xuất phát từ tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, vì lợi ích riêng của ngành mình, của địa phương mình”.

“Đây là rào cản lớn nhất cản trở công cuộc cải cách bộ máy hành chính của nước ta nói riêng cũng như cải cách hệ thống chính trị của nước ta” - đại biểu Cầu nói.