Phát biểu tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội ngày 22-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng tình với nhiều đại biểu rằng tái cơ cấu nền kinh tế là việc khó, vì nền kinh tế đã trải qua nhiều thời kỳ khác nhau và cần phải có quyết tâm chính trị thực sự cao.

'Phải thành lập đội đặc nhiệm tái cơ cấu' - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: "Cần thành lập đội đặc nhiệm tái cơ cấu".

“Nếu không đủ quyết tâm sẽ vẫn cách làm cũ, không ăn thua. Phải có bộ máy triển khai tái cơ cấu, người đứng đầu các cấp trực tiếp đứng ra chỉ đạo, có đề xuất là phải thành lập đội đặc nhiệm tái cơ cấu, dám cắt bỏ những gì bất hợp lý” - người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng cho rằng nhiều lĩnh vực đã và đang tái cơ cấu, như đầu tư công, hệ thống tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, nông nghiệp… và cần phải có nguồn lực để thực hiện. Về nợ xấu, Thủ tướng cho rằng cần “phải bỏ tiền bạc ra, theo quy luật biện chứng thì vật chất giải quyết vật chất, không chỉ nói miệng là được”.

Trong tái cơ cấu, Thủ tướng cho rằng cần phải tập trung vào một số thế mạnh của Việt Nam. “Vậy thế mạnh Việt Nam là cái gì?” - Thủ tướng đặt vấn đề và cho biết sẽ đề xuất với Quốc hội xếp nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp chất lượng cao; du lịch và công nghệ thông tin.

Theo Thủ tướng, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nền kinh tế số, cần đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, phát huy tố chất thông minh, sáng tạo của người Việt Nam.

“Nếu không đề cập đến vấn đề này thì chúng ta sẽ lạc hậu” - Thủ tướng khẳng định.