(PL)- “UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường (VSMT) TP lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè thuê đơn vị tư vấn có năng lực, 

kinh nghiệm thực hiện khảo sát, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xử lý triệt để những hiện tượng gây hư hỏng đường ven kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. 

Bên cạnh đó cũng phải mời Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TP tham gia phản biện nghiên cứu này, sau đó tổng hợp các đề xuất, trình UBND TP xem xét quyết định” - ngày 16-11, tin từ Sở GTVT TP.HCM cho biết.

Như Pháp Luật TP.HCM nhiều lần thông tin, sau khi đưa vào hoạt động, tuyến đường dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thường xuyên xảy ra tình trạng lún sụp. Chỉ riêng hiện tượng nổ ở hố ga, giếng tách dòng từ năm 2012 đến nay xảy ra hơn 10 lần, nhiều vụ nổ lớn làm biến dạng mặt đường. Dù UBND TP đã chỉ đạo thành lập tổ công tác liên ngành để giải quyết vụ việc này nhưng đến nay nguyên nhân gây ra các sự cố trên vẫn chưa được xác định chính xác, đầy đủ.

TRUNG THANH