Phải trình đề án về “siêu ủy ban” trong quý I/2017
(PLO) - Đối với các dự án thua lỗ kéo dài, không có khả năng phục hồi có thể áp dụng giải pháp phá sản, hoàn thành xử lý trước tháng 6-2018.

Ngày 21-2, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Nghị quyết số 27 yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Đề án thành lập cơ quan đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước. Đề án về "siêu ủy ban" này sẽ phải trình Chính phủ trong quý I/2017.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì hoàn thiện, trình Chính phủ Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, ngay trong quý I/2017.

Đối với các dự án thua lỗ kéo dài, không có khả năng phục hồi, các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước cần rà soát, tập hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền trước tháng 6-2017. "Thực hiện xử lý theo thẩm quyền, kể cả giải pháp phá sản và hoàn thành xử lý trước tháng 6-2018", nghị quyết nêu rõ.


Những dự án thua lỗ kéo dài, không thể phục hồi có thể áp dụng giải pháp cho phá sản, xử lý trước tháng 6-2018. Trong ảnh là Nhà máy thép Thái Nguyên giai đoạn 2 mỗi ngày phải trả 1 tỷ đồng tiền lãi. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Các đơn vị sẽ phải tập hợp danh mục các doanh nghiệp không cần 50% cổ phần trước tháng 6-2017, bao gồm kế hoạch và lộ trình thoái vốn hằng năm. Theo đó, các doanh nghiệp này phải đảm bảo được thoái hết trước năm 2019.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước xây dựng kế hoạch và thực hiện cơ cấu lại toàn diện giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước SCIC và các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan hoàn thành việc chuyển giao các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao về SCIC trước tháng 12-2017.

Nghị quyết cũng yêu cầu các doanh nghiệp cổ phần hóa phải đăng ký giao dịch và niêm yêt trên thị trường chứng khoán trong thời hạn một năm kê từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu. Chính phủ cho rằng cần đảm bảo thu hút nhà đầu tư chiến lược có năng lực, giảm tỉ lệ sở hữu nhà nước xuống mức đủ để thay đổi quản trị doanh nghiệp một cách thực chất.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư còn được yêu cầu nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quý I/2017 danh mục cụ thể ngành nghề, lĩnh vực đầu tư nhà nước theo quy định tại Luật quản lý sử dụng vốn đầu tư nhà nước vào sản xuất kinh doanh.

CHÂN LUẬN