(PL)- Bộ TT&TT vừa đưa ra thông điệp về công tác đảm bảo an toàn không gian mạng Việt Nam.

Theo đó, Bộ TT&TT thường xuyên đưa ra các cảnh báo về an toàn, an ninh mạng. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần thay đổi thái độ khi tiếp nhận các cảnh báo đó, vì hậu quả xảy ra là nghiêm trọng, gây thiệt hại về uy tín cũng như tiền bạc.

Khi xảy ra các sự cố về an toàn, an ninh mạng, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cần phải vào cuộc ngay lập tức.

Theo Cục An toàn thông tin, tỉ lệ cơ quan có hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng chỉ chiếm 9,2%; tỉ lệ cơ quan có quy trình thao tác chuẩn ứng phó sự cố là 35,7%. Có tới 51,82% cơ quan tự đánh giá an toàn thông tin chưa được ưu tiên đúng mức và gần 30% cơ quan cho rằng lãnh đạo chưa quan tâm đến an toàn thông tin mạng.

VH