Cụ thể, quyết định nêu rõ các hành vi vi phạm bao gồm: Thông tin sai sự thật nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng về sản phẩm sữa dê Danlait của Công ty TNHH Mạnh Cầm trong Bản tin tài chính kinh doanh phát sóng ngày 24- 9- 2014 trên kênh VTV1; thông tin sai sự thật nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng khi đưa thông tin về việc Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội triệu tập các bên liên quan để giải quyết trang chấp giữa thành viên công ty với công ty CP cơ khí thiết bị Hà Nội trong Bản tin tài chính kinh doanh phát sóng ngày 23- 9- 2014 trên kênh VTV1.

Các hành vi vi phạm nêu trên được quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 8 Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12- 11- 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Quyết định nêu rõ, Đài Truyền hình Việt Nam phải thực hiện cải chính thông tin sai sự thật đối với hai trường hợp nêu trên theo quy định của pháp luật.