(PL)- Ngày 17-3, Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần) đã tổ chức hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác phòng, chống dịch và cập nhật kiến thức mới về phòng, chống dịch COVID-19.

Hội nghị xác định hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đã lan rộng trên thế giới. Tại Việt Nam, dịch bệnh COVID-19 đã ở cấp độ 3, nếu không làm tốt công tác cách ly, điều trị sẽ có nguy cơ chuyển sang cấp độ 4. Phát huy tinh thần “4 tại chỗ”, triển khai đồng bộ, kiên quyết, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đến nay trong quân đội chưa có ca nhiễm COVID-19.

Để tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch, hội nghị xác định thời gian tới ngành quân y tiếp tục chuẩn bị tốt cho công tác điều trị, sẵn sàng triển khai đáp ứng theo từng cấp độ dịch, nhất là khi dịch lan rộng; tăng cường hệ thống xét nghiệm, đẩy mạnh công tác nghiên cứu, huấn luyện; chủ động trong công tác bảo đảm thực hiện “4 tại chỗ”. 

VIẾT THỊNH