Phê bình Sở Y tế TP.HCM vì tuyển dụng sai quy định
(PLO)- Chiều 4-7, UBND TP.HCM có Văn bản số 3440 chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến việc tuyển dụng viên chức của các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế TP.

Cụ thể, UBND TP đã phê bình Sở Y tế TP thiếu kiểm tra đôn đốc, không thực hiện đúng quy định trong công tác tuyển dụng viên chức tại BV Đa khoa Sài Gòn và BV Nhân dân Gia Định.

Đối với BV Đa khoa Sài Gòn: chưa đảm bảo thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 4-2-2016 ban hành "Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp"; chưa thực hiện thỏa thuận với Sở Nội vụ về việc mở rộng đối tượng tuyển dụng viên chức không có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 03/QĐ-UBND.

Đối với BV Nhân dân Gia Định: không đảm bảo các nội dung cụ thể cần thông báo trong thông báo tuyển dụng viên chức đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND TP cũng nêu rõ số lượng biên chế chưa sử dụng của các bệnh viện còn nhiều. Vẫn còn nhiều trường hợp ký hợp đồng lao động tạm tuyển và thời gian ký hợp đồng kéo dài.

Do đó, UBND TP giao Sở Y tế TP khẩn trương rà soát việc ký hợp đồng và chỉ đạo các bệnh viện không thực hiện ký hợp đồng lao động để làm chuyên môn, nghiệp vụ trong thời gian quá một năm. Đồng thời, Sở Y tế phải có công văn chấn chỉnh, yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để xảy ra sai phạm tương tự và không công nhận kết quả tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị thực hiện việc tuyển dụng viên chức không đúng quy định.

TÁ LÂM