(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Trước đó, ngày 18-3, tại Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu ông Nguyễn Đức Trung giữ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thái Thanh Quý để nhận nhiệm vụ mới.

Ngày 24-3, UBND tỉnh Nghệ An cũng tổ chức lễ công bố quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ. Ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đức Trung.

 

PV