Ông Nguyễn Tiến Dũng sinh tháng 10-1959. Trước khi được phê chuẩn giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021, ông Dũng từng giữ các chức vụ: Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh; chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; tỉnh ủy viên, phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Thủ tướng cũng vừa phê chuẩn kết quả bầu phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trương Quốc Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn.