Cụ thể, phí đăng ký ô tô dưới chín chỗ ngồi có mức tăng cao nhất, từ 11 triệu lên 20 triệu đồng mỗi lần cấp. Các loại ô tô khác (trừ ô tô dưới chín chỗ ngồi) mức phí đăng ký tăng từ 150.000 đồng lên 500.000 đồng một xe.

Đối với sơmi rơmoóc đăng ký rời, rơmoóc (xe container) tăng từ 150.000 lên 200.000 đồng. Xe máy trị giá từ 15 triệu đồng trở xuống, mức phí đăng ký tăng từ 750.000 đồng lên 1 triệu đồng. Xe máy trên 15 triệu đến 40 triệu đồng mức phí đăng ký tăng từ 1,5 triệu lên 2 triệu đồng. Xe máy hơn 40 triệu đồng tăng từ 3 lên 4 triệu đồng.

Phí đăng ký ô tô, xe máy ở TP.HCM tăng mức cao nhất - ảnh 1
Quang cảnh kỳ họp

Thông tư 229 năm 2016 của Bộ Tài Chính quy định HĐND TP Hà NộiTP.HCM ban hành mức thu cụ thể phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Như vậy, mức phí này của TP.HCM tương đương mức TP Hà Nội đang thu và sẽ được áp dụng từ ngày 17-10.

Công an TP.HCM sẽ là đơn vị thu lệ phí và 100% số tiền thu được sẽ nộp vào ngân sách theo quy định.

Hiện nay, TP.HCM có hơn 825.000 ô tô và hơn 8,1 triệu xe máy. Theo báo cáo, trong sáu tháng đầu năm nay tỉ lệ ô tô đăng ký mới tăng 15% so với cùng kỳ, còn xe máy là 6%.