Bộ Chính trị đã ra quyết định điều động ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi chức danh Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, ra Hà Nội làm Phó ban Nội chính Trung ương.

Như vậy, ông Cường là Phó ban thứ năm của ban đảng trung ương này, và là Ủy viên Trung ương thứ hai, là cấp phó giúp việc cho Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.

Ông Trần Quốc Cường, quê Nam Định, học vị TS, từng tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu chuyên ngành khoa học an ninh với học hàm PGS.

Giai đoạn 2009 - 2012, ông Cường giữ chức Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Chính trị - Hậu cần, rồi Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, rồi sau đó biệt phái làm Phó trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Cuối năm 2015, ông Cường được điều động làm Phó bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, và đến Đại hội XII, tháng 1-2016 trúng cử Ủy viên Trung ương...