Sáng 16-7, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021. 

Phó chủ tịch Quốc hội phê bình Bộ Nội vụ - ảnh 1
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: HẢI NINH

Theo Nghị quyết của Quốc hội, Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) sẽ được Quốc hội khoá XV (tháng 10-2021) cho ý kiến lần đầu. Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì xây dựng dự án luật này.

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Vũ Thuận báo cáo tiến độ xây dựng luật.

“Dự án luật đã được Bộ Nội vụ xây dựng và gửi sang Bộ Tư pháp thẩm định. Hiện Bộ Nội vụ đang khẩn trương nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp” - ông Thuận cho hay. 

Cũng theo ông Thuận, Bộ Nội vụ đang phối hợp Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan hoàn thiện dự thảo luật để đến tháng 4-2021 trình Chính phủ cho ý kiến và tháng 10-2021, Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu.

Sau khi nghe đại diện Bộ Nội vụ báo cáo, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nói: “Thực sự tôi rất tiếc và buồn. Đây là hội nghị giữa Chính phủ và Uỷ ban thường vụ Quốc hội triển khai nghị quyết của Quốc hội. Thông báo, lịch trình đã gửi từ trước”.

Phó chủ tịch Quốc hội phê bình Bộ Nội vụ - ảnh 2
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu. Ảnh: Quochoi.vn

Theo ông Lưu, cùng thời gian diễn ra hội nghị này, Chính phủ đang có hội nghị trực tuyến rất quan trọng về giải ngân vốn đầu tư công. Vì vậy, Thủ tướng đề nghị cử Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thay mặt Chính phủ tham dự hội nghị.

“Về phía lãnh đạo các Bộ, có thể một số Bộ trưởng dự cuộc họp đó, nhưng Thứ trưởng rất nhiều, sao lại vắng? Nhất là Bộ Nội vụ là cơ quan gác cổng của Chính phủ về vấn đề tổ chức, bộ máy, cải cách hành chính” - ông Lưu nói.

“Đồng chí nói Bộ Nội vụ thực hiện rất nghiêm túc quy định của luật nhưng đến bây giờ quy trình thủ tục thế này, ngay thẩm quyền cũng không bảo đảm. Tôi đề nghị đồng chí về báo cáo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ý kiến của Thường vụ Quốc hội và tôi đại diện cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội phê bình” - Phó Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm.