Công văn nêu gần đây một số tờ báo phản ánh tình hình chậm trễ trong việc cấp CCCD, gây ảnh hưởng lớn đến các giao dịch của người dân. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an chấn chỉnh ngay việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến cấp, cấp đổi, cấp lại CCCD. Đề nghị có giải pháp khắc phục dứt điểm tình trạng chậm trễ trong việc trả CCCD và tình trạng các cơ quan, tổ chức yêu cầu người dân phải đi lại nhiều lần để xác nhận CMND cũ và CCCD là một người trong thực hiện giao dịch, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31-10.