(PL)- “Nói đi đôi với làm, duy trì liêm chính, không chấp nhận bất kỳ hành động nào tiếp tay, bảo kê cho các vi phạm”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập lực lượng QLTT, sáng 1-7.

Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của lực lượng QLTT trong 60 năm qua. Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn chưa thực sự đáp ứng được mong muốn của Chính phủ và sự kỳ vọng của người dân.

Phó Thủ tướng yêu cầu toàn lực lượng QLTT cả nước phải xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. “Thực hiện việc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống của nông dân… góp phần ổn định thị trường, bảo vệ sản xuất trong nước, bảo vệ người tiêu dùng. Thực hiện việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp”.

Ngoài ra, tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định có liên quan đến cơ cấu tổ chức, hoạt động của lực lượng QLTT, đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc, khó khăn, chồng chéo trong quản lý, không để bị lợi dụng, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ…

TN