(PL)- Sáng 20-8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ phát động chương trình “Bữa ăn an toàn” của UBND TP Hà Nội và hoan nghênh những sáng kiến, biện pháp cho việc kinh doanh và sản xuất thực phẩm sạch, an toàn.

Phó Thủ tướng lên án, yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh koanh thực phẩm bẩn, không an toàn. Đồng thời kêu gọi mỗi người, mỗi đơn vị, doanh nghiệp, địa phương và cả nước cần có những hành động thiết thực, cụ thể để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng, vì một nền sản xuất bền vững và có đạo đức.

Chương trình “Bữa ăn an toàn” được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng trong việc tiêu dùng thực phẩm an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

PV