Chiều 26-11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri ở Hương Khê  - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tại huyện miền núi Hương Khê.

Cử tri huyện Hương Sơn cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm hơn đối với liên kết trong sản xuất nông nghiệp, chế độ chính sách cho giáo viên mầm non, quan tâm tới chính sách thi cử, bảo đảm chất lượng nguồn lao động, đầu tư cơ sở vật chất cho sản xuất, chế biến nông sản ở vùng núi...

Cử tri Phan Văn Quý (huyện Hương Khê) cho rằng liên kết sản xuất năm “nhà” gồm: Nhà nước, nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà băng, nhà khoa học có ý nghĩa tạo ra phát triển bền vững, an toàn trong nông nghiệp.

Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần xây dựng luật về liên kết sản xuất trong nông nghiệp nhằm xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của từng “nhà” trong chuỗi liên kết để nhân rộng thực hiện trong toàn quốc.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri ở Hương Khê  - ảnh 2
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng một số đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh đã đi thăm công trình thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang.

Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ chuẩn bị tổ chức tổng kết việc triển khai Nghị quyết trung ương 5 khóa IX về phát triển kinh tế tập thể để khẳng định, nhận diện những thành quả của hợp tác xã kiểu mới và bổ sung chính sách để để lực lượng kinh tế này đóng góp hiệu quả hơn với nền kinh tế.

“Hợp tác xã (HTX) kiểu mới không triệt tiêu kinh tế hộ mà dẫn dắt kinh tế hộ phát triển mạnh hơn nữa qua việc liên kết trong sản xuất và phát triển đầu ra cho sản phẩm, dịch vụ nông nghiệp” - Phó Thủ tướng nói.

Về việc thành lập các HTX liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chiếm tỉ lệ còn thấp, hiệu quả chưa cao, Phó Thủ tướng cho rằng: “Nguyên nhân một phần do cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đến loại hình kinh tế này, tư tưởng về HTX kiểu cũ vẫn còn ăn sâu trong nhận thức”.

Chính phủ đã ban hành một loạt chính sách về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, chính sách bảo hiểm nông nghiệp, chính sách tín dụng trong sản xuất nông nghiệp.

Về bảo đảm đời sống cho giáo viên, nhất là giáo viên vùng cao theo yêu cầu của cử tri Hương Sơn, Phó Thủ tướng cho biết Quốc hội Chính phủ sẽ triển khai nghị quyết của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, trong đó ưu tiên bảo đảm tiền lương cho ngành giáo dục và y tế trong thời gian tới...

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri ở Hương Khê  - ảnh 3
Hồ chứa nước Ngàn Trươi-Cẩm Trang.

Trước đó, sáng 26-11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng một số đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh đã đi thăm công trình thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang (giai đoạn 1) vừa đi vào hoạt động từ giữa năm nay và thăm các mô hình khu dân cư kiểu mẫu của huyện Hương Khê.

Về việc triển khai giai đoạn 2 của dự án để cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới khoảng 65 km kênh tưới cho hơn 32.500 ha vùng khô hạn Vũ Quang, Hương Sơn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành triển khai bố trí 836 tỉ đồng từ nguồn dự phòng vốn trung hạn cho tỉnh Hà Tĩnh thực hiện, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh từ giữa năm nay.