Trung tâm Điều hành Chương trình Chống ngập nước TP.HCM (Trung tâm Chống ngập) cho biết trong công văn vừa gửi UBND TP.HCM.

Theo đó, Trung tâm Chống ngập kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương cho phép Công ty CP Đầu tư hạ tầng bất động sản Sài Gòn lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn.

HOÀNG NHIÊN