(PL)- UBND quận 5, TP.HCM ngày 4-8 tổ chức hội nghị tổng kết và công bố hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn của TP.

Đây là quận đầu tiên của TP hoàn thành mục tiêu này, tức là mức thu nhập bình quân theo đầu người từ 21 triệu đồng/người/năm.

Đầu năm 2014, quận 5 còn 90 hộ nghèo và 228 hộ cận nghèo. Thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014-2015 của TP, quận đã triển khai nhiều giải pháp sát với nhu cầu cần trợ giúp của người nghèo. Trong đó nổi lên là UBND quận và chính quyền các phường đã chủ động liên kết các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để giới thiệu việc làm cho người lao động nghèo, cận nghèo. Từ đầu năm đến nay, quận 5 đã cho 205 lượt hộ vay vốn với tổng số tiền hơn 2,6 tỉ đồng…

Tính đến tháng 6-2015, tổng số hộ cận nghèo có thu nhập 16-21 triệu đồng/người/năm trở xuống của TP.HCM là hơn 51.900 hộ, chiếm tỉ lệ 2,64% tổng số hộ dân. Hiện TP đang tập trung đẩy mạnh các giải pháp để sớm hoàn thành chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá trên địa bàn...

TÁ LÂM