(PLO)- Theo đó, Sở Giao thông vận tải TP.HCM (GTVT) vừa có quy định cụ thể đối với các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chưa được cấp phép, xe chưa gắn phù hiệu và xe chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.
Cụ thể, Sở GTVT TP.HCM quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ như sau:
Đối với các đơn vị vận tải kinh doanh vận tải bằng xe ô tô chưa được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hoặc đã cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nhưng có các loại hình kinh doanh sau đây, thì xin liên hệ với Sở GTVT để được cấp giấy phéo kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
- Trước ngày 1-1-2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 7 tấn.
- Trước ngày 1-7-2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.
Đối với những loại xe chưa được gắn phù hiệu trước khi Nghị định số 86/2014NĐ-CP có hiệu lực thì việc gắn phù hiệu được thực hiện theo lộ trình như sau:
- Trước ngày 1-7-2015 đối với xe buýt, xe đầu kéo kéo rơmoóc, sơmi rơmoóc kinh doanh vận tải.
- Trước ngày 1-1-2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên.
- Trước ngày 1-7-2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 7 tấn đến dưới 10 tấn.
- Trước ngày 1-1-2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 7 tấn.
- Trước ngày 1-7-2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.
Đối với những loại xe chưa được lắp thiết bị giám sát hành trình trước khi Nghị định số 86/2014NĐ-CP có hiệu lực thì việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình được thực hiện theo lộ trình như sau:
- Trước ngày 1-7-2015 đối với xe taxi, xe đầu kéo kéo rơmoóc, sơmi rơmoóc kinh doanh vận tải.
- Trước ngày 1-1-2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên.
- Trước ngày 1-7-2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiếu kế từ 7 đến dưới 10 tấn.
- Trước ngày 1-1-2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 7 tấn.
- Trước ngày 1-7-2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.
HỒNG TRÂM