Báo cáo trước Quốc hội về dự án Luật Đấu giá tài sản sáng nay, 24-10, Chủ nhiệm Ủy ban (UB) Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho hay: UB Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu nhiều ký kiến của các ĐBQH từ kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII về dự luật này.

Ông Vũ Hồng Thanh cho hay: Một số ý kiến đề nghị phải có các quy định chế tài chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, tránh gây thất thoát cho ngân sách nhà nước, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tính hợp pháp của tài sản đưa ra đấu giá, xử lý trách nhiệm những trường hợp tham gia đấu giá có hành vi vi phạm, người trúng đấu giá không nhận được tài sản.

Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh. Ảnh: CHÂN LUẬN
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh. Ảnh: CHÂN LUẬN

Về ý kiến này, UB Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu, chỉnh lý theo hướng quy định chặt chẽ hơn trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, tách bạch những vấn đề liên quan đến trước và sau khi tổ chức cuộc đấu giá như niêm yết việc đấu giá tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, xác định giá khởi điểm, xử lý tiền đặt trước và chuyển quyền sở hữu tài sản...

Đặc biệt, Điều 72 của Luật Đấu giá tài sản đã quy định hủy kết quả đấu giá tài sản theo quyết định của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp đấu giá tài sản thuộc sở hữu Nhà nước khi có căn cứ về hành vi vi phạm trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản. Đồng thời bổ sung các quy định tại Điều 8 về các hành vi bị nghiêm cấm đối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan làm cơ sở áp dụng chế tài xử lý mạnh mẽ hơn đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản.

Điểm đáng chú ý là về quyền và nghĩa vụ của “đấu giá viên”. Ngoài những quy định về chứng chỉ hành nghề phải chặt chẽ, rõ ràng, ông Thanh cho hay, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ hơn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi của đấu giá viên gây ra.

“Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do đấu giá viên gây ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy nội dung này đã được quy định tại dự thảo Luật, không chỉ quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của đấu giá viên mà đồng thời quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại của tổ chức đấu giá tài sản”, ông Thanh nói trước Quốc hội.

Theo đó, vấn đề này đã được quy định tại luật, quy định tổ chức đấu giá tài sản có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại do tổ chức gây ra trong khi thực hiện đấu giá  và xử lý vi phạm đối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản.

Có ý kiến về việc tổ chức đấu giá tài sản trực tuyến, nhiều ký kiến cho rằng, việc này rất tốn kém. Vì vậy, UB Thường vụ Quốc hội tạm thời giao cho Chính phủ quy định chi tiết về vấn đề này, tùy điều kiện thực tế.