Quảng Nam tạm ứng 23,5 tỉ đồng khắc phục bão lũ
(PLO)- Ngày 11-11, UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định về việc tạm ứng kinh phí cho các địa phương để hỗ trợ khắc phục thiệt hại do mưa lũ. 

Theo đó, tỉnh đã xuất ngân sách tạm ứng cho các huyện, thị xã, TP bị ảnh hưởng bão lũ vừa qua như Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Đại Lộc, Duy Xuyên, Nông Sơn, Điện Bàn, Hội An với mức 1,5 tỉ đồng/địa phương.

Các huyện, TP: Tam Kỳ, Phú Ninh, Tiên Phước, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn, Hiệp Đức với mức 1 tỉ đồng/địa phương.

Tổng số tiền tạm ứng kinh phí từ ngân sách tỉnh là 23,5 tỉ đồng.

Quảng Nam tạm ứng 23,5 tỉ đồng khắc phục bão lũ - ảnh 1
Nhiều nhà dân gặp thiệt hại do trận lũ vừa qua.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, TP sử dụng nguồn ngân sách tỉnh tạm ứng cùng với nguồn ngân sách cấp huyện, đồng thời huy động các nguồn khác để tổ chức thăm hỏi, chi hỗ trợ cho gia đình có người mất, bị thương.

Ngoài ra, địa phương sử dụng ngân sách tạm ứng để hỗ trợ các nhà dân bị hư hỏng, sập hoàn toàn do mưa bão, khắc phục hệ thống giao thông, thủy lợi và các hạ tầng khác do địa phương quản lý bị hư hỏng theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh lưu ý các địa phương phải sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích. Đồng thời công khai danh sách các hộ, nội dung và mức hỗ trợ chi tiết tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn và nhà sinh hoạt thôn, khối phố để người dân biết.

HUY TRƯỜNG