Quảng Nam: Thanh tra kết luận sai phạm hơn 123 tỉ
(PLO)- Qua thanh tra, tổng số tiền sai phạm được phát hiện lên đến hơn 123 tỉ đồng, hàng trăm tập thể và cá nhân bị kiến nghị kiểm điểm, xử lý hành chính...

Ngày 16-12, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã ký báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của tỉnh này.

Theo báo cáo, tỉnh Quảng Nam đã tiến hành triển khai thực hiện 161 cuộc thanh tra, đã kết thúc 133 cuộc, ban hành kết luận 122 cuộc.

Qua đó, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính 189 tập thể, 122 cá nhân.

Quảng Nam: Thanh tra kết luận sai phạm hơn 123 tỉ - ảnh 1
Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Ảnh: THANH NHẬT

Qua thanh tra, tổng số tiền sai phạm được phát hiện lên đến hơn 123 tỉ đồng và 2.891.790 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 63 tỉ đồng, 2.652.095 m2 đất; kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 59.483,7 triệu đồng, 239.695 m2 đất. Đến nay số tiền sai phạm đã thu hồi cho ngân sách nhà nước gần 36 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tỉnh Quảng Nam triển khai 45 cuộc thanh tra và ban hành 38 kết luận. Số tiền sai phạm được phát hiện lên đến 102 tỉ đồng và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 48 tỉ đồng, giảm trừ giá trị quyết toán và xử lý khác 54 tỉ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm, xử lý hành chính 123 tập thể, 33 cá nhân.

Đối với lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước, thanh tra phát hiện sai phạm gần 6 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi hơn 2 tỉ đồng và chấn chỉnh, xử lý 4 tỉ đồng; kiến nghị kiểm điểm và xử lý hành chính 47 tập thể, 65 cá nhân... 

Ngoài ra, thanh tra chuyên đề về đấu thầu, mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế và các lĩnh vực khác, thanh tra đã ban hành sáu kết luận, phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước 11 tỉ đồng.

Trước đó, ông Trần Minh Thái, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, đã ký kết luận Thanh tra số 08/KL-TTT về công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2013 đến 2017 tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Tại kết luận, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 12 tỉ đồng, giảm trừ 18 tỉ đồng chi phí nghiệm thu, quyết toán xây lắp của ba công trình phòng, chống lụt bão của tỉnh này.

Quảng Nam: Thanh tra kết luận sai phạm hơn 123 tỉ - ảnh 2
Kết luận thanh tra chỉ ra các sai phạm tại Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. Ảnh: THANH NHẬT

Đồng thời, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị UBND tỉnh này chuyển hồ sơ vụ việc đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để xem xét, xử lý theo quy định, điều lệ Đảng đối với ông Trần Đình Quang, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đến nay, việc thực hiện các kiến nghị của Thanh tra tỉnh Quảng Nam vẫn chưa được công bố.

THANH NHẬT