Theo chương trình kỳ họp được QH thông qua tại phiên họp trù bị, QH sẽ biểu quyết nội dung nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA); nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam, Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu (EVIPA); nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức…

Trong tuần làm việc, QH cũng tiến hành quy trình bầu chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ phó thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ; miễn nhiệm chức vụ ủy viên Ủy ban Thường vụ QH đối với bà Nguyễn Thanh Hải. QH cũng sẽ phê chuẩn danh sách phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, bầu ủy viên Ủy ban Thường vụ QH…

Các nội dung quan trọng sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.