Quốc hội đang kiểm phiếu tín nhiệm đối với 48 người
(PLO)- 9 giờ sáng 25-10, Quốc hội kết thúc việc bỏ phiếu kín, lấy phiếu tín nhiệm 48 người.

Trước đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH), Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở đoàn về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.

Sau đó, các ĐBQH tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người.
Cụ thể, QH lấy phiếu tín nhiệm các chức danh: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm các ủy ban của QH; Thủ tướng, Phó Thủ tướng, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao, tổng Kiểm toán Nhà nước.

Riêng Chủ tịch nước và bộ trưởng Bộ TT&TT không phải lấy phiếu tín nhiệm vì chưa đủ thời gian chín tháng theo quy định.

Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín theo ba mức: “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.

QH đang kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố vào chiều cùng ngày.

VIẾT LONG - ĐỨC MINH