(PL)- Ngày 28-10, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc đã gửi phiếu đề nghị các đại biểu QH lựa chọn 4/5 nhóm vấn đề để thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-11.

Ở nhóm vấn đề NN&PTNT, nội dung chất vấn là chất lượng, hiệu quả chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới; công tác quy hoạch trồng trọt, chăn nuôi, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, khai thác, đánh bắt hải sản…

Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường sẽ trả lời chính. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng các bộ, ngành liên quan cùng tham gia giải trình về các vấn đề liên quan.

Ở nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương, nội dung chất vấn về công tác quản lý, điều tiết điện lực; quy hoạch phát triển điện lực, thương mại điện tử và kinh tế số; phòng, chống gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng…

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh sẽ chịu trách nhiệm trả lời chính. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, bộ trưởng các bộ KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, KH&CN, TT&TT, Công an, Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ cùng trả lời.

Ở nhóm thuộc lĩnh vực thanh tra, nội dung chất vấn gồm công tác thanh tra, phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; việc thực hiện kết luận sau thanh tra; thu hồi tài sản do tham nhũng mà có, thu hồi tài sản sau thanh tra…

Trách nhiệm trả lời chính là Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, chánh án TAND Tối cao, viện trưởng VKSND Tối cao, tổng Kiểm toán Nhà nước, bộ trưởng các bộ Nội vụ, Công an, Tư pháp, TN&MT, Xây dựng, GTVT… cùng tham gia trả lời chất vấn.

Nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ có nội dung là việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, công tác đánh giá cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Trong lĩnh vực TT&TT, nội dung chất vấn tập trung vào công tác quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, cấp, thu hồi thẻ nhà báo; công tác quản lý thông tin điện tử, nhất là các trang thông tin điện tử, mạng xã hội…

Từ năm nhóm vấn đề được nêu ra, các đại biểu QH sẽ nêu ý kiến và bốn “tư lệnh ngành” có số phiếu lựa chọn nhiều nhất sẽ phải trả lời các vấn đề đại biểu chất vấn.

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, phương thức chất vẫn vẫn là hỏi nhanh, đáp gọn. Hỏi 1 phút, trả lời 3 phút.

Ngoài ra, theo thông lệ, tại kỳ họp cuối năm, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn trước QH.

TR.PHÚ