Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước
(PLO)- Chiều 15-11, các đại biểu Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước với 91,55% phiếu tán thành.

Cụ thể, có 447 đại biểu tham gia (chiếm 92,16%). Trong đó, 444 đại biểu tán thành; không tán thành một đại biểu, không biểu quyết hai đại biểu.

Trước khi thông qua toàn bộ nội dung Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước sửa đổi, Quốc hội cũng bỏ phiếu riêng với Điều 7 và Điều 9.

Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước - ảnh 1
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Trước đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Theo đó, đối với Điều 7 về phạm vi bí mật nhà nước. Ông Võ Trọng Việt cho biết phạm vi bí mật nhà nước là giới hạn thông tin quan trọng, chưa được công khai, nếu bị lộ, bị mất có thể gây nguy hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được ban hành sẽ là văn bản pháp luật chuyên ngành quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

“Đối với một số luật có nội dung liên quan đến việc công khai thông tin, Ủy ban Thường vụ của Quốc hội đã chỉ đạo rà soát và thấy rằng một số luật có quy định cụ thể những thông tin cần được công khai dựa trên nguyên tắc “chỉ công khai các thông tin không thuộc bí mật nhà nước” hoặc đã có quy định loại trừ các trường hợp thông tin là bí mật nhà nước”.

Theo ông Võ Trọng Việt, trên thực tế, việc công khai thông tin cần được xác định theo những giai đoạn nhất định. Trong đó, có những thông tin đang trong quá trình xây dựng hoặc liên quan đến quá trình xây dựng, hình thành thông tin thì cần giữ bí mật để bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc.

Điều 9 về ban hành danh mục bí mật nhà nước được xây dựng theo hướng không quy định danh mục bí mật nhà nước là văn bản quy phạm pháp luật; quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức trong việc lập và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của mình.

"Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của mình. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật, đồng thời, bổ sung khoản 4 quy định về trách nhiệm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục bí mật nhà nước..." - ông Võ Trọng Việt nói.

VIẾT LONG - CHÂN LUẬN