“Sau chín ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp” - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mở đầu phát biểu bế mạc kỳ họp đầu tiên Quốc hội khoá XV chiều 28-7.

Quốc hội khẳng định mục tiêu chăm sóc và bảo vệ nhân dân

Chủ tịch Quốc hội đánh giá kỳ họp này có nhiều nội dung rất quan trọng, diễn ra trong hoàn cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, bùng phát mạnh tại TP.HCM và một số tỉnh phía Nam và có nguy cơ lan rộng.

Trong bối cảnh đó, Quốc hội đã thống nhất cao quyết nghị rút ngắn thời gian kỳ họp tám ngày so với dự kiến.

Quốc hội và các đại biểu đã lắng nghe hơi thở cuộc sống - ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định các nghị quyết của Quốc hội đã kịp thời giải quyết các vấn đề cấp bách trước mắt và lâu dài góp phần làm nên một kỳ họp thành công. Ảnh: QH

Quốc hội cũng chủ động đề xuất, phối hợp với Chính phủ trình Quốc hội bổ sung vào Nghị quyết chung của kỳ họp những biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Điều này nhằm tạo cơ sở pháp lý, tăng tính chủ động cho Chính phủ, Thủ tướng và các địa phương, kịp thời đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch, kể cả khi tình huống dịch bệnh phức tạp hơn có thể phát sinh trong thời gian tới.

“Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã lắng nghe hơi thở của cuộc sống, bám sát yêu cầu thực tiễn, hành động nhanh nhạy, kịp thời, chia sẻ, sát cánh, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị, Chính phủ và các cơ quan hữu quan vì mục tiêu trước hết và trên hết là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Nhân dân”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ông Huệ cho hay tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét, thông qua và ban hành 29 Nghị quyết, trong đó có 17 Nghị quyết về tổ chức và nhân sự, 11 Nghị quyết chuyên đề, một Nghị quyết chung về kỳ họp.

Quốc hội đã “kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách trước mắt, vừa quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược, dài hạn, góp phần làm nên một kỳ họp thành công trên nhiều phương diện, được Nhân dân và cử tri ghi nhận, đồng tình, đánh giá cao”.

Quốc hội yêu cầu ngay sau kỳ họp, Chính phủ, Thủ tướng, các cơ quan trong bộ máy nhà nước khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội. Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra, gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Kêu gọi dân tin tưởng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của kỳ họp.

Ông cũng đề nghị các đại biểu Quốc hội khẩn trương báo cáo cử tri cả nước về kết quả của kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri.

Cạnh đó, tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, động viên Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn hiện nay.

“Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ, cử tri cả nước, các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, đồng bào ta ở nước ngoài phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, đồng hành, tin tưởng, ủng hộ, chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tập trung thời gian, nguồn lực và công sức để kiểm soát bằng được dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, an toàn của Nhân dân; trật tự, an ninh và an toàn xã hội” - Chủ tịch Quốc hội nói trước khi tuyên bố bế mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khoá XV.

Chính phủ được biểu dương

Trong bài phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương nỗ lực của Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển kinh tế, duy trì tăng trưởng, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ Nhân dân.

Quốc hội đánh giá tình hình dịch bệnh cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát; kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại tiếp tục được tăng cường; các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước diễn ra an toàn, thành công rất tốt đẹp.

Quốc hội cũng xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong sáu tháng cuối năm để Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện. Trước mắt cần kiên trì thực hiện mục tiêu kép với nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh…

Quốc hội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công, sử dụng hiệu quả, linh hoạt chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ; giữ ổn định kinh tế vĩ mô, đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, khơi dậy mọi tiềm năng, nguồn lực, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước…

Trên cơ sở xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc thận trọng, Quốc hội đã phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng thời yêu cầu Chính phủ tăng cường chỉ đạo, có giải pháp quyết liệt để siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng với đó, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài sản công và tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội.