Theo ông Hiệp, một trong những thực trạng hiện nay trong lĩnh vực xây dựng là quy hoạch kém, chậm phủ kín. Ngoài ra, TP vẫn còn tình trạng đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng phí còn cao, nợ đọng lớn, chưa có đất sạch để mời gọi đầu tư... Bên cạnh đó, việc tiết kiệm qua đấu thầu không cao và đấu thầu còn hình thức. Việc thực hiện xã hội hóa trong đầu tư xây dựng có thực hiện nhưng không đáng kể.

Theo đánh giá của các đại biểu, nguyên nhân là sự phân công quản lý trong xây dựng còn nhiều điều không ổn, thiếu tập hợp các chuyên gia giỏi để tham gia phát triển của TP... Đặc biệt, các chương trình của TP còn thực hiện theo tư duy nhiệm kỳ.

T.HẰNG