Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã phê duyệt quy hoạch và bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo. Trong đó, đối với cấp quận/huyện đã quy hoạch ban chấp hành 1.816 người, ban thường vụ 588 người. Đối với đảng bộ cấp trên cơ sở quy hoạch nguồn nhân sự ban chấp hành là 1.479 người, ban thường vụ 458 người.

Bên cạnh đó, việc gắn kết công tác quy hoạch với công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ trong quy hoạch có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã quyết tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ trong quy hoạch ở sở, ngành của TP về quận/huyện và ngược lại, đồng thời thực hiện chủ trương bố trí cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương.