Đây là các đại biểu sẽ được vinh danh tại chương trình Tự hào nông dân Việt Nam lần thứ 6, năm 2018. Vietnamplus thông tin.

Các nông dân có thành tích tiêu biểu nhất trong ba phong trào thi đua lớn của Hội Nông dân Việt Nam, gồm “Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới” và “Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Quyền Chủ tịch nước biểu dương Hội Nông dân Việt Nam thời gian qua có nhiều hoạt động tích cực, sáng tạo nhằm tạo niềm tin, động lực cho nông dân đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Quyền Chủ tịch nước cho rằng Hội Nông dân Việt Nam cần đẩy mạnh phong trào thi đua “Nông dân 4.0” nhằm ứng dụng công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo ra những sản phẩm nông sản có chất lượng hơn, mang lại nguồn lợi kinh tế cao hơn cho nông dân.