(PL)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có các quyết định về nhân sự ba cơ quan gồm UBND tỉnh Hậu Giang, Đài Tiếng nói Việt Nam và Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cụ thể, tại Quyết định 489, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, để nhận nhiệm vụ mới.

Thủ tướng cũng quyết định bổ nhiệm lại ông Trần Minh Hùng giữ chức vụ phó tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng thời quyết định Thiếu tướng Nguyễn Trọng Khánh thôi giữ chức phó trưởng Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh kể từ ngày 1-4-2018 để nghỉ hưu theo quy định.

 

PV