Ra mắt Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ Ba, ngày 26/8/2014 - 08:59

Sáng ngày 14/8/2014, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội họp lần thứ nhất.

Cuộc họp nhằm công bố Quyết định số 424/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH về kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ LĐ-TBXH và ra mắt Hội đồng. Thứ trưởng Phạm Minh Huân, Chủ tịch Hội chủ trì phiên họp. Tham dự còn có đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ là thành viên của Hội đồng.

Hội đồng phối hợp PBGDPL có chức năng tư vấn, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 424/QĐ-LĐTBXH ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ LĐ-TBXH.
Cơ cấu tổ chức của Hội đồng gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên; Cơ quan thường trực; Ban Thư ký của Hội đồng. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, phối hợp giữa các đơn vị nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm gắn với nhiệm vụ của từng đơn vị. Hội đồng được sử dụng con dấu của Bộ LĐ-TBXH để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Sau lễ ra mắt, các thành viên của Hội đồng đã thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL; Xác định kế hoạch hoạt động của Hội đồng trong 6 tháng cuối năm với ba nhiệm vụ trọng tâm là tư vấn giúp Bộ trưởng chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó hoàn thiện thể chế về công tác PBGDPL, chú trọng hướng dẫn, tổ chức phổ biến tuyên truyền Hiến pháp  năm 2013; Giới thiệu Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Luật cho ý kiến như: Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề; tư vấn tổ chức ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2014....; Tổ chức kiểm tra về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa phương; Tổng kết hoạt động năm 2014 và xác định phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng năm 2015.

Cũng tại phiên họp, Hội đồng đã cho ý kiến dự thảo Thông tư về công tác tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Đa số ý kiến trong Hội đồng  cho rằng, Thông tư cần điều chỉnh, bổ sung và mở rộng đối tượng áp dụng, phạm vi điều chỉnh, các nội dung cần cụ thể hơn cũng như các hình thức phối hợp triển khai công tác PBGDPL.

Phát biểu bế mạc tại phiên họp, để hoạt động PBGDPL đi vào hoạt động hiệu quả trong thời gian tới, Thứ trưởng Phạm Minh Huân đề nghị, trên cơ sở các ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, Cơ quan thường trực tổng hợp, hoàn thiện các văn bản, trong đó sửa đổi, bổ sung Quy chế; Thông tư liên quan đến Hội đồng; Tổ chức kiểm tra nắm tình hình triển khái công tác PBGDPL ở một số đơn vị, địa phương để Hội đồng có kế hoạch triển khai phối hợp, chia sẻ nguồn lực nhằm đảm bảo các hoạt động triển khai có hiệu quả; Tập trung xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2015. Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh các nguồn lực để triển khai hoạt động của Hội còn khó khăn, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với các kênh thông tin truyền thông, đơn vị báo chí của Bộ để kịp thời phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật ngành LĐ-TBXH, trong đó đề cao vai trò truyền thông các văn bản pháp luật, công văn đi đến, trả lời công dân trên Cổng Thông tin điện tử Bộ.    

Video đang xem nhiều

Theo dõi trên

Nóng hôm nay: Truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy từ vụ Sunny

(PLO)- NÓNG HÔM NAY ngày 13-5: Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy bị xử phạt như thế nào?; TP.HCM cho học sinh cuối cấp đến trường ôn tập; Khởi tố vụ giao “đất vàng” ở Nha Trang; Bổ sung chế độ ăn hợp lý cho người già bị chứng mất ngủ;...

ĐỌC THÊM

Nóng hôm nay: Dịch COVID-19 tái xuất hiện ở TP.HCM

(PLO)- Nóng hôm nay 19-5: Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hàng loạt dự án được ‘giải cứu’ tại Bình Thạnh; TP.HCM phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2, đang tìm nguồn lây; bàn vụ công an thờ ơ khi dân bắt cướp.