Trước đó, Ban Chỉ đạo BĐKH đã nhận được thư đề nghị chính thức của văn phòng thị trưởng TP Rotterdam tài trợ 200.000 euro (không tính các khoản thuế) để thực hiện công trình ngăn triều tại rạch Cầu Dừa (quận 4).

Theo Ban Chỉ đạo BĐKH, đi kèm khoản tiền tài trợ, đối tác Hà Lan đề nghị phía TP.HCM sẽ phải bổ sung kinh phí thực hiện công trình ngăn triều nói trên nếu tổng kinh phí vượt mức tài trợ. Ngoài ra, công ty cấp nước Avides của Hà Lan cũng sẽ được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kết và giám sát dự án. Công trình này cần phải được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2016.

TRUNG THANH