Những trường hợp này được nêu tại kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 27-10-2016 về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Rút các quyết định bổ nhiệm Vũ Đình Duy, Vũ Quang Hải - ảnh 1
Trụ sở Bộ Công Thương.

Theo đó, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ triển khai, rà soát và thống nhất các nội dung sau:
Một, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương báo cáo Ban Tổ chức Trung ương đưa ba trường hợp: Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Sơn và Võ Thanh Hà ra khỏi quy hoạch chức danh thứ trưởng Bộ Công Thương giai đoạn 2016-2021.
Hai, Ban Cán sự Đảng yêu cầu bộ trưởng Bộ Công Thương thu hồi các quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, điều động cán bộ không đúng quy định. Cụ thể là:
Đối với trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh: Thu hồi Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ phó chánh Văn phòng Bộ Công Thương, trưởng đại diện Văn phòng Bộ tại TP Đà Nẵng; Quyết định bổ nhiệm chức vụ vụ trưởng, chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương.
Đối với trường hợp của ông Vũ Quang Hải: Thu hồi Quyết định bổ nhiệm kiểm soát viên kiêm nhiệm tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; Quyết định bổ nhiệm hàm phó vụ trưởng; Quyết định đồng ý điều động ông Vũ Quang Hải đến nhận công tác tại Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và đề cử tham gia Hội đồng quản trị SABECO.
Đồng thời giao bộ phận đại diện phần vốn nhà nước tại SABECO báo cáo Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông SABECO xem xét miễn nhiệm theo trình tự luật định các chức danh ủy viên Hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc SABECO của ông Vũ Quang Hải.
Đối với trường hợp của ông Vũ Đình Duy: Thu hồi Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ phó cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đối với ông Vũ Đình Duy.
Đối với trường hợp của bà Vũ Thúy Huệ: Thu hồi Quyết định điều động và bổ nhiệm bà Vũ Thúy Huệ giữ chức vụ phó vụ trưởng Bộ Công Thương, đại diện Tổng cục Năng lượng tại TP.HCM. Đồng thời đồng ý để bà Vũ Thúy Huệ được thôi việc theo nguyện vọng cá nhân.
Đối với trường hợp ông Võ Thanh Hà: Thu hồi Quyết định bổ nhiệm chức vụ chánh Văn phòng Bộ Công Thương đối với ông Võ Thanh Hà.
Ban Cán sự Đảng cũng đã ra Nghị quyết hủy bỏ mục 3, phần III, Thông báo số 619-TB-BCSĐ ngày 26-9-2015 của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương về việc điều động ông Vũ Hùng Sơn, Giám đốc Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại, giữ chức chánh văn phòng kiêm thư ký bộ trưởng.