(PL)- Ngày 4-4, tin từ Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai cho biết từ năm 2010 đến nay, đơn vị này đã rút giấy phép đầu tư và hoàn thành thủ tục giải thể đối với 78 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn đầu tư lên tới 332 triệu USD.

Theo ban quản lý, điều này nhằm làm sạch môi trường đầu tư, loại bỏ các chủ đầu tư thiếu năng lực và dành cơ hội cho các nhà đầu tư mới.

Trong số các dự án bị rút giấy phép đầu tư thì đa phần là của các nhà đầu tư châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc… Nguyên nhân là do các nhà đầu tư này đăng ký nhưng nhiều năm không chịu triển khai. Trong khi đó, đối với các dự án giải thể nguyên nhân chủ yếu bởi do các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh không hiệu quả.

Cũng theo Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, hằng năm đơn vị này đều phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tiến hành rà soát, kiên quyết rút giấy phép các dự án của các nhà đầu tư không đủ năng lực.

TIẾN DŨNG