Ngày 8-3, Sở đã có công văn yêu cầu Ban Quản lý khu Nam và Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng nghiêm túc kiểm tra việc san lấp mặt bằng ảnh hưởng đến tiêu thoát nước dọc tuyến đường này và các khu vực lân cận, báo cáo Sở trước ngày 22-3.

Sở GTVT TP cũng cho biết đã tiếp nhận thông tin về việc san lấp, không xây dựng hệ thống thoát nước thay thế tại dải phân cách giữa đường Nguyễn Văn Linh. Đầu tháng 1, Sở đã yêu cầu Ban Quản lý khu Nam phải báo cáo cụ thể. Sau đó, Ban Quản lý khu Nam đã yêu cầu Công ty TNHH Liên doanh Phú Mỹ Hưng khẩn trương khảo sát, đề xuất giải pháp khắc phục. Nhưng đến nay Sở GTVT chưa nhận được báo cáo của khu Nam và Công ty Phú Mỹ Hưng về nội dung trên.

TRUNG THANH