(PL)- UBND TP Đà Nẵng ngày 26-8 đã có văn bản thống nhất theo đề nghị của Sở Xây dựng về việc xử lý vi phạm hành chính đối với người được thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, người thuê mua nhà ở thực hiện chuyển nhượng, chuyển đổi, cho thuê lại, cho mượn nhà ở không được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

 

Theo đó, các đối tượng này phải chịu mức phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng trước khi bị thu hồi căn hộ chung cư.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, nghiên cứu, tham mưu đề xuất ban hành chỉ thị liên quan đến việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng nhà ở chung cư do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn. Sau đó trình UBND TP xem xét phê duyệt trước 10-9-2014.

LÊ PHI