Ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, chủ trì hội nghị. 

Sắp xếp lại cán bộ khi kết thúc Ban chỉ đạo Tây Nam bộ - ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Trần Minh Thống, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao việc lãnh đạo, cán bộ của Ban chỉ đạo thời gian qua luôn thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần quan trọng, đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương cũng như cho cả vùng.  

Nói về sự kết thúc vai trò của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cũng như các ban chỉ đạo khác được thành lập là do yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ. Nay các ban chỉ đạo kết thúc cũng là do yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, việc kết thúc hoạt động các ban chỉ đạo không có nghĩa các chức năng nhiệm vụ của các ban chỉ đạo sẽ kết thúc, mà các chức năng nhiệm vụ này, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp với nhau thực hiện”.

Cũng theo Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, hiện Ban Tổ chức Trung ương đang chỉ đạo chặt chẽ, có định hướng sắp xếp cán bộ, làm việc với các bộ, ngành và các địa phương sắp xếp cán bộ. “Trừ những cán bộ có nhu cầu nghỉ sớm hoặc có nhu cầu chuyển công tác thì sẽ xem xét. Cán bộ nào thuộc diện Ban Bí thư quản lý thì Ban Bí thư sẽ có sự sắp xếp. Đối với tài sản, nhà cửa, đất đai thì Chính phủ cùng địa phương và TP Cần Thơ trình Thủ tướng Chính phủ có hướng sắp xếp” - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Theo ông Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, năm 2017, vùng Tây Nam bộ có tốc độ kinh tế ổn định, sản xuất nông nghiệp đạt vượt kế hoạch, công nghiệp thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển khá. Tỉ lệ hộ nghèo giảm gần 1,7% so với năm trước, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Sắp xếp lại cán bộ khi kết thúc Ban chỉ đạo Tây Nam bộ - ảnh 2
Ông Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.

Qua 15 năm hoạt động, tuy trong điều kiện vùng ĐBSCL còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ có nhiều cố gắng trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Ban luôn khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo, phối hợp với các ban, bộ, ngành có liên quan, địa phương trong vùng thực hiện tốt các nhiệm vụ do Trung ương giao. 

Ban đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ xác định các khâu đột phá để phát triển vùng ĐBSCL về giao thông, thủy lợi và giáo dục đào tạo nguồn nhân lực, quan tâm tháo gỡ khó khăn, đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới khó khăn phát triển sản xuất, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân. 

Ban đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chính sách, cơ chế đặc thù mang tính đột phá trong các lĩnh vực được xác định là điểm nghẽn của vùng như liên kết vùng trong phát triển kinh tế-xã hội, kết nối đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, logistic, giáo dục đào đạo, dạy nghề, y tế...

Dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao quyết định nghỉ hưu đối với ông Trần Minh Thống, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ.