Tại thông báo, TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức đấu thầu mới để UBND TP báo cáo Thường trực Thành ủy cách thức lựa chọn nhà đầu tư nhằm lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính mạnh, có kinh nghiệm thực hiện dự án quy mô lớn, phức tạp để đảm bảo tính khả thi triển khai nhanh dự án theo đúng mục tiêu của TP. Sau khi Thường trực Thành ủy thông qua sẽ dự thảo văn bản để Ban cán sự đảng UBND TP báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

TP cho hay sau khi Thường trực Thành ủy thông qua phương án đấu thầu chọn nhà đầu tư mới dự án khu đô thị Bình Quới-Thanh Đa, TP sẽ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc, thông báo với công ty TNHH Tập đoàn Bitexco về chủ trương này.

Trước đó, Bitexco là đơn vị được chấp thuận chỉ định nhà đầu tư dự án khu đô thị Bình Quới-Thanh Đa. Đồng thời tham mưu dự thảo văn bản cho UBND TP báo cáo Thủ tướng Chính phủ nguyên nhân việc không tiếp tục hình thức chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án.

Bên cạnh đó, TP cũng yêu cầu trong thời gian tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, giao Sở Xây dựng, Sở TN&MT khẩn trương phối hợp với UBND quận Bình Thạnh thực hiện các thủ tục đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân khu vực dự án được xây dựng tạm theo Quyết định 26 của TP về cấp phép xây dựng. Nếu vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND TP đề xuất xem xét quyết định.