Sẽ có 5 cơn bão, áp thấp ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam
(PLO)_Ngày 22-3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương đưa ra nhận định xu thế mùa mưa bão năm 2015.

Miền Trung và Tây Nguyên ít mưa

Năm nay, hoạt động của bão, áp thấp trên Biển Đông sẽ yếu hơn so với trung bình nhiều năm về cả tần số và cường độ. Dự báo sẽ có khoảng 9-10 cơn bão, áp thấp hoạt động trên Biển Đông trong năm nay. Trong đó, khoảng 4-5 cơn bão, áp thấp sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Trong năm nay, nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ xuất hiện nhiều hơn, nhưng ít gay gắt và ít có khả năng kéo dài như năm 2014.

Lượng mưa tháng 4 ở Nam Bộ và Trung Bộ thấp hơn trung bình nhiều năm.

Lượng mưa tháng 4 đến tháng 10 ở các tỉnh ven biển Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Tình trạng thiếu nước, khô hạn ở Trung Bộ, đặc biệt là ở các tỉnh trung và nam Trung Bộ sẽ kéo dài đến khoảng giữa và cuối tháng 9.

Lượng mưa ở Nam Bộ và Tây Nguyên các tháng nửa đầu mùa mưa từ tháng 5-7 ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm.

Xâm nhập mặn ở Nam Bộ cao và sớm hơn nhiều năm. Đỉnh lũ cao nhất năm 2015 trên sông Tiền và sông Hậu có khả năng xuất hiện vào đầu tháng 10. 

Tình trạng khô hạn, thiếu nước sẽ xảy ra trên diện rộng ở khu vực từ Bắc Bình Thuận đến Nghệ An và có khả năng kéo dài tới tháng 8-9; ở khu vực nam Bình Thuận và Tây Nguyên kéo dài đến đầu tháng 5. Xâm nhập mặn tiếp tục lấn sâu vào vùng cửa sông, ven biển khu vực Trung Bộ. Lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất trên một số sông suối nhỏ vùng núi các tỉnh Trung Bộ và Tây Nguyên so với năm 2014 có khả năng xuất hiện nhiều hơn.

HOÀNG VÂN