Đây là phương án mà các cơ quan trung ương thấy khả thi nhất để khắc phục khoảng trống pháp lý cho việc xử lý trách nhiệm theo pháp luật những vi phạm chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự với những người không còn hoạt động công vụ. Đối tượng điều chỉnh rất rộng, là cán bộ, công chức nói chung chứ không chỉ là người có chức vụ, quyền hạn.

Tinh thần chỉ đạo chung là Bộ Nội vụ sẽ phải khẩn trương dự thảo nghị quyết này. Trong quá trình xây dựng dự thảo phải phối hợp chặt chẽ với các ban đảng ở trung ương, xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư ngay từ bước dự thảo. Chính phủ sẽ họp, cho ý kiến để có thể trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua trong thời gian sớm nhất.

Sau quyết định thi hành kỷ luật về mặt đảng của Ban Bí thư với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên bộ trưởng Bộ Công Thương, các cơ quan chuyên môn của Quốc hội, Chính phủ đã rà soát pháp luật, nhận ra rằng chỉ có trách nhiệm hình sự là không phân biệt đối tượng trong hay ngoài công vụ. Còn trách nhiệm hành chính như khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, cách chức, buộc thôi việc, theo Luật Cán bộ, công chức chỉ áp dụng với người đang hoạt động công vụ. Với người đã nghỉ hưu hoặc chuyển ra ngoài thì thực sự “bó tay”. Cũng vì vậy, yêu cầu về xem xét trách nhiệm hành chính với ông Vũ Huy Hoàng chỉ được Quốc hội xử lý bằng cách “phê phán nghiêm khắc”, lồng vào một nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai hồi tháng trước.