Sẽ có thanh tra chuyên ngành hàng hải
(PLO)- Chiều nay 25-11, Quốc hội đã thông qua dự thảo Bộ luật Hàng hải Việt Nam sửa đổi (BLHH) với đa số đại biểu tán thành. Đáng chú ý, BLHH vừa được thông qua đã có quy định riêng về lực lượng thanh tra hàng hải tại Điều 11.
Về nội dung này, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo BLHH sửa đổi, Chủ nhiệm UBPL Phan Trung Lý cho biết: Nhiều ý kiến tán thành quy định thành lập Thanh tra hàng hải như quy định trong dự thảo bộ luật. Có ý kiến đề nghị rà soát quy định này để bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Thanh tra.

UBTVQH cho rằng quy định về Thanh tra hàng hải như dự thảo bộ luật là cần thiết, đáp ứng yêu cầu đặc thù có tính chuyên ngành của hoạt động hàng hải, theo các tiêu chuẩn của Tổ chức hàng hải Quốc tế (IMO), Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) về bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường; thực hiện thỏa thuận Tokyo về kiểm tra nhà nước của các quốc gia cảng biển khu vực châu Á-Thái Bình Dương (Tokyo - MOU); tương thích với các điều ước quốc tế khác về hàng hải mà nước ta là thành viên.

“Quy định như vậy cũng thống nhất với quy định về chánh Thanh tra Cục hàng hải tại khoản 2 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Do đó, đề nghị QH cho giữ quy định này như tại Điều 11 dự thảo bộ luật đã được chỉnh lý” - ông Lý nói.

BLHH vừa được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành từ 1-7-2017, thay thế cho BLHH Việt Nam năm 2005.
 
Điều 11. Thanh tra hàng hải
1. Thanh tra hàng hải trực thuộc Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về hàng hải.
2. Thanh tra hàng hải có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
a) Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hàng hải, các điều ước quốc tế liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;
b) Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động hàng hải;
c) Tạm giữ tàu biển;
d) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
3. Thanh tra hàng hải được trang bị đồng phục, phù hiệu, phương tiện và thiết bị cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.
4. Thanh tra hàng hải hoạt động theo quy định của Bộ luật này, pháp luật về thanh tra và điều ước quốc tế liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.