Hộ ông Trương Hữu Ích được nhà nước lập phương án đền bồi, hỗ trợ tái định cư từ cuối năm 2006, nhưng ông liên tục khiếu nại đến các cấp thẩm quyền. Ông Ích có 1,4 ha đất, nằm trong khu vực qui hoạch phát triển KCN Giao Long giai đoạn I, được đền bồi trên 900 triệu đồng, hỗ trợ một nền định cư hơn 300m2 tại thị trấn Châu Thành và bố trí thêm bốn nền, trong khu tái định cư  KCN Giao Long sắp xây dựng.

Tuy nhiên, ông Ích không đồng ý mà đề nghị nhà nước phải tìm lô đất mặt tiền 1,4 ha khác, dọc theo đường tỉnh 883 (từ thị trấn Châu Thành đến cầu An Hóa) để hoán đổi. Giải pháp thứ hai của ông Ích là ông đồng ý giao đất, nhận số tiền đền bù nói trên, với điều kiện huyện Châu Thành phải cấp cho ông 80 nền nhà ở thị trấn (không thu tiền đất).

Nhận thấy yêu cầu của ông Ích không có cơ sở, dựa theo quy định của nhà nước, nên UBND huyện đã lên kế hoạch cưỡng chế vào cuối tháng 12.2009. Ngoài ra còn có hai hộ dân khác, huyện cũng đang vận động giao đất, diện tích mỗi hộ trên 400 m2 đến gần 1.500 m2.

TÂM PHÚC