(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án mít-tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước (30-4-1975–30-4-2015).
Danh nghĩa tổ chức chương trình mít-tinh, diễu binh, diễu hành là Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TP.HCM.

Theo đề án, ngày 30-4-2015 diễn ra lễ dâng hương tổ chức tại di tích Bến Nhà Rồng. Ngay sau đó sẽ tổ chức mít-tinh, diễu binh, diễu hành tại trục đường Lê Duẩn, phía trước Hội trường Thống Nhất, TP.HCM.

Đề án cũng nêu rõ thành phần dự và tham gia, chương trình mít-tinh, diễu binh, diễu hành; trang trí khu vực mít-tinh, diễu binh, diễu hành; địa điểm tập kết, tuyến đường và vị trí kết thúc của diễu binh, diễu hành; yêu cầu về nội dung và hình thức trong diễu binh, diễu hành.

PV