Theo Chinhphu.vn ngày 2-5, từ phản ứng của cử tri tỉnh Cà Mau về một số pano, áp phích của ngành giao thông gây phản cảm cho người tham gia giao thông đường bộ như “Nhanh một giây -  chậm cả đời”; “Hãy thể hiện là người lịch sự, có văn hóa khi tham gia giao thông”..., Bộ GTVT đã có trả lời.

Theo đó, ở từng địa phương, các khẩu hiệu cũng phải phù hợp với đặc thù văn hóa của mỗi vùng miền và trình độ nhận thức pháp luật của từng nhóm đối tượng dân cư... Đối với khẩu hiệu có nội dung “Nhanh một phút - chậm cả đời”, đây là khẩu hiệu được toàn thế giới sử dụng và là một trong những khẩu hiệu tuyên truyền được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chỉ đạo, thống nhất trong toàn quốc.

Bộ này cũng cho biết thời gian tới sẽ chỉ đạo các Sở GTVT phối hợp với Ban An toàn giao thông các địa phương kiểm tra các khẩu hiệu để có những điều chỉnh phù hợp với nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông sao cho phù hợp, ngắn gọn và dễ hiểu.

N.ANH