Sẽ giảm hơn 3% cấp tướng trong quân đội
Sáng 20-3, tại phiên họp Chuyên đề về xây dựng pháp luật của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết tại Luật Sĩ quan quân đội Nhân dân Việt Nam sửa đổi sẽ giảm 3,1% cấp tướng so với luật hiện hành.

Sáng 20-3, tại phiên họp Chuyên đề về xây dựng pháp luật của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh cho biết tại Luật Sĩ quan quân đội Nhân dân Việt Nam sửa đổi sẽ giảm 3,1% cấp tướng so với luật hiện hành.

Cụ thể, việc phong quân hàm cấp tướng sẽ được sửa đổi theo Hiến pháp 2013 và được quy định vào luật chứ không ở cấp dưới luật. Việc sửa đổi này cũng góp phần giữ được chất lượng, vị thế, uy tín của tướng lĩnh trong quân đội.

Bên cạnh đó sẽ bỏ quy định cấp quân hàm cao nhất là thiếu tướng đối với Tổng giám đốc đối với các công ty loại 1.

Từ cấp Đại tá lên Thiếu tướng thời hạn tối thiểu là 4 năm, bốn năm đó để tích lũy, rèn luyện. Còn đối với cấp tướng trở lên sẽ không quy định thời gian.

Đối với Hà Nội, cấp hàm cao nhất là trung tướng và ở TP.HCM cao nhất là thiếu tướng. Chỉ huy quân sự các tỉnh sẽ mang cấp hàm thượng tá; trừ 6 tỉnh, thành Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Nghệ An và Đồng Nai mang cấp hàm đại tá. 

Theo TPO