Tại cuộc họp, người dân đã yêu cầu Công ty Vietnam Land SSG phải trả tiền thuê đơn vị kiểm định vì phía ông Bé không chấp nhận trả khoản tiền thuê kiểm định này nếu họ không có lỗi. Sau ba giờ họp căng thẳng, cuối cùng ông Bé đã đồng ý sẽ trả chi phí cho việc kiểm định...

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, cho rằng 133 căn nhà của người dân gần cụm cao ốc dự án Sài Gòn Pearl hư hỏng là do công ty nêu trên thi công dự án, người dân đã kéo đến vây chủ đầu tư đòi bồi thường.

M.PHONG