Dự kiến thời gian thu phí kéo dài trong 12 năm, mức phí tương đương với mức đang áp dụng tại Trạm thu phí xa lộ Hà Nội hiện hữu.

“Kết thúc sớm việc thu phí hoàn vốn đường Điện Biên Phủ, Kinh Dương Vương và thu phí cầu Rạch Chiếc không những giảm bớt trạm thu phí ở cửa ngõ phía tây, mà còn tạo điều kiện cho việc hoàn vốn xây cầu Rạch Chiếc trong thời gian nhanh nhất” - ông Phạm Văn Đông, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, phân tích.

M.PHONG